Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

“Монгол-Оркестр” ХХК-аас хэрэгжүүлж буй "Xүүхэд залуучуудын хувийн театр" байгуулах зорилготой 49-р гудамж төсөлд MJL Attorneys хуулийн фирм мөнгөн хандив өгч, хүүхэд залуусын гоо зүй, оюуны мэлмийд хөрөнгө оруулалт хийсэн.