БААТАРХҮҮГИЙН ЭРДЭНЭМӨНХ

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Захиргааны эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Арбитрын эрх зүй
  • Татварын эрх зүй
  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Барилга ба дэд бүтэц

Мэргэжлийн туршлага :

Тэрээр төрийн албаны хөдөлмөр, хяналт шалгалтын байгууллагын акт, дүгнэлт, татварын маргаануудад өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлж туршлага хуримтлуулсан. Арбитрын эрх зүйн хүрээнд судалгаа хийхийн зэрэгцээ арбитрт дотоодын болон гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа үзүүлдэг.

Ажлын туршлага

Эрдэнэмөнх MJL Attorneys хуулийн фирмд орохоосоо өмнө барилгын “Тайгам-Алтай” ХХК-д хуулийн зөвлөхөөр, БНСУ-ын хөрөнгө оруулалттай “Донг Яанг Инженеринг” ХХК-д гэрээт хуульчаар тус тус ажиллаж байсан.