ЭНХБОЛДЫН ЗОЛЗАЯА

team-member

ЭНХБОЛДЫН ЗОЛЗАЯА

Ахлах өмгөөлөгч & Менежер

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль), Төрийн удирдлагын магистр, MPA (Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Удирдлагын академи)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Гэр бүлийн эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Гэрээний эрх зүй
  • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах
  • Шүүхийн ажиллагаа ба Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

Мэргэжлийн туршлага :

Тэрээр иргэний эрх зүй, шүүхийн маргаан ба шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаагаар мэргэшсэн бөгөөд тодорхой хэргүүд дээр ажиллаж байсан. Мөн гэр бүлийн хэрэг, хөдөлмөрийн маргаан, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах чиглэлээр ажиллаж туршлага хуримтлуулсан.

Ажлын туршлага

Золзаяа өмнө нь MJL Attorneys хуулийн фирмд дадлага хийж ажлын туршлага хуримтлуулсан. Тэрээр хууль зүйн англи хэлтэй.