БАУЫРЖАН АЙДАНА

team-member

БАУЫРЖАН АЙДАНА

Өмгөөлөгчийн туслах

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (ИЗИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Компанийн эрх зүй
  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Гэрээний эрх зүй
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Хууль зүйн орчуулга

Мэргэжлийн туршлага :

Айдана нь ОХУ-ын Улс Түмний Найрамдлын Их Сургуулийн Хууль Зүйн сургуульд суралцаж байсан бөгөөд Хууль зүйн Орос, Турк хэлтэй.