Хишигдоржийн БИЛГҮҮН

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (ИЗИС-ийн Хууль зүйн сургууль) Хууль зүйн магистр, LL.M (ИЗИС-ийн хууль зүйн сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Иргэний эрх зүй
  • Хөдөлмөрийн эрх зүй
  • Эрүүгийн эрх зүй
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

Мэргэжлийн туршлага :

Х.Билгүүн Өмгөөллийн “Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН-д нэгдэхээс өмнө Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах, Монгол Улсын дээд шүүхийн иргэний хэргийн танхимд нарийн бичгийн дарга-мэргэжилтэн, Эрүүгийн хэргийн танхимд шүүгчийн туслах-шинжээч, Улсын дээд шүүхийн Сургалт, хөгжлийн төв хариуцсан ахлах шинжээчээр ажиллаж байсан. Иргэний хэрэг, эрүүгийн хэрэг дээр ажилласан туршлагатай.