МӨНХБАТЫН МӨНХЖАРГАЛ

team-member

МӨНХБАТЫН МӨНХЖАРГАЛ

Удирдах партнер, Өмгөөлөгч

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль Зүйн Бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Компанийн эрх зүй
  • Хөрөнгө оруулалт ба Банк санхүү
  • Хөрөнгийн зах зээл ба Үнэт цаас
  • Уул уурхай ба Эрчим хүч
  • Дэд бүтэц ба Барилга
  • Дампуурал ба Шүүхийн ажиллагаа

Мэргэжлийн туршлага :

Мөнхжаргал компанийн эрх зүйн хүрээнд хийгдэх бүхий л гэрээ, хэлцлүүд, компанийн нэгдэлт ба хувьцаа худалдан авах ажиллагаа, дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалт, банк ба санхүү, уул уурхай, дэд бүтэц, үл хөдлөх хөрөнгө ба барилга, хөдөлмөрийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд иргэний болон захиргааны эрх зүйн маргаанд үйлчлүүлэгчдээ төлөөлөн ажиллаж туршлага хуримтлуулсан.

Ажлын туршлага

Мөнхжаргал өмнө нь Монголын тэргүүлэх хуулийн фирмийн нэг Ананд энд Батзаяа хуулийн фирмд хуульчаар, Монголын шилдэг банкийг өөртөө багтаасан томоохон групп болох Бодь группт хуульчаар, И Эл Би Партнерс хуулийн фирмд ахлах хуульчаар тус тус ажиллаж байсан.  Тэрээр хууль зүйн англи хэлтэй.