ОТГОНБАЯРЫН МӨНХБОЛД

Боловсрол , Зэрэг дэв :

Хууль зүйн бакалавр, LL.B (МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль)

Мэргэшсэн чиглэл:

  • Татварын эрх зүй
  • Авто зам ба Дэд бүтэц
  • Үл хөдлөх хөрөнгө ба Тусгай зөвшөөрөл
  • Тендер ба Концесс
  • Шүүхийн ажиллагаа
  • Эрүүгийн эрх зүй

Мэргэжлийн туршлага :

Мөнхболд татварын эрх зүйгээр мэргэшсэн бөгөөд олон тооны татварын хэрэг маргаан дээр ажиллаж мэргэжлийн туршлага хуримтлуулсан. Мөн тэрээр хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах, компанийн гэрээ хэлцэл, хөдөлмөрийн эрх зүй, авто зам ба дэд бүтэц, үл хөдлөх эд хөрөнгө, бүх төрлийн тусгай зөвшөөрөл ба тендерийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай.

Ажлын туршлага

Мөнхболд MJL Attorneys хуулийн фирмд орохоосоо өмнө Ганьт группт хуулийн зөвлөх, Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэст хуулийн мэргэжилтэн, Монхангай группт хуулийн зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байсан.